Hyvinvointia luureissa -podcast

Pätkäpaasto painonhallinnassa

Sopiiko pätkäpaasto painonpudotukseen ja mitkä ovat pätkäpaaston terveyshyödyt?

Kaipaatko tehokasta tapaa pudottaa painoa ja edistää omaa terveyttäsi? Seuraavassa podcastissa painonhallintalääkäri Andre Heikius kertoo sopiiko pätkäpaasto painonpudotukseen ja mitkä ovat pätkäpaaston terveyshyödyt.

Ylilääkäri André Heikius on työskennellyt painonhallinta-asiakkaiden kanssa yli vuosikymmenen ajan ja hänen kokemuksensa mukaan parhaat tulokset elintapamuutoksissa saadaan kun mukana on riittävästi armollisuutta ja joustavuutta.

Podcast -jakso on tehty yhteistyössä Hyvinvointiklinikan ja Suomen Painoklinikan kanssa.

Sopiiko pätkäpaasto painonpudotukseen ja mitkä ovat pätkäpaaston terveyshyödyt? -podcast:

Sopiiko pätkäpaasto painonpudotukseen ja mitkä ovat pätkäpaaston terveyshyödyt?

Mikä on pätkäpaasto?

Pätkäpaastossa on kysymys suunnitelmasta, jossa syömistä on rajoitettu ajallisesti - eli puhutaan aikarajoitteisesta syömisestä.

Pätkäpaastossa on kyse siitä, että sen sijaan että syödään kun tekee mieli niin syödäänkin jonkin mallin mukaan ja pyritään jättämään aikaikkunoita syömiselle. Ruoan sisältö ei välttämättä muutu, mutta vuorokausi on jaettu aikoihin jolloin syödään ja ei syödä. Aika voi olla jaoteltu myös viikkotasolle, jolloin voi olla päiviä, kun paastotaan.

Paastoja on erilaisia vaihtoehtoja ja asiaa on hyvä lähestyä omista lähtökohdista, tilanteistaan ja toiveistaan, koska kaikki ihmiset ovat erilaisia. Myöskin motiivit pätkäpaastolle voivat olla erilaisia. Pätkäpaastoa tutkitaan paljon tieteellisessä maailmassa ja on viitteitä siitä, että pätkäpaastolla on myös terveyshyötyjä.

Pätkäpaaston terveyshyödyt

Tutkimus aiheesta on lisääntynyt vuosien varrella. Iso osa tutkimuksista perustuu kuitenkin edelleen eläinkokeisiin. Tarvitsemme kuitenkin lisää tutkimusta nimenomaan ihmistutkimusta, jotta voidaan varmistua näistä hyödyistä.

Joillekin pätkäpaasto on tapa hallita painoa ja sopii hyvin painonhallintakeinoksi, jota kautta se tuo terveyshyötyjä. Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että pätkäpaastolla voidaan parantaa insuliiniherkkyyttä ja verensokeritasapainoa. Näillä on ajan kanssa iso merkitys siihen, puhkeaako esimerkiksi 2-tyypin diabetes.

Tutkimuksissa ollaan myös havaittu sydän- ja verisuonitautiriskien vähenemistä, alentamalla verenpainetta tai kolesterolitasoja, jotka ovat osaltaan riskitekijöitä sydän- ja verisuonitauteihin.

On myös tutkimusviitteitä siitä, että pätkäpaasto voi edistää aivojen terveyttä eli ehkäistä aivoja rappeuttavia sairauksia, esimerkiksi alzheimeria.

On todettu, että pätkäpaasto saattaa vähentää matala-asteista tulehdusta, joka on myös yleistä suomalaisilla. Matala-asteinen tulehdus on yhteydessä moniin kroonisiin sairauksiin. Voidaan siis sanoa, että myös he, keillä ei ole painonhallintatavoitteita voivat saada pätkäpaastosta terveyshyötyjä. Osa pätkäpaaston terveyshyödyistä on jo todettu tutkimuksissa ja koko ajan opimme lisää aiheesta.

Onko totta, että ihmiselämää voi pidentää pätkäpaastolla?

Eläinkokeissa on todettu, että esimerkiksi hiiret, jotka ovat olleet pätkäpaastolla ovat eläneet pidempään kuin ne, jotka ovat syöneet vapaasti. Vielä ei voida sanoa mitään ihmisten osalta, mutta aihetta tutkitaan paljon: voiko olla niin, että pätkäpaastolla on soluja puhdistavia ja soluja uusiutuva mekanismi, joka edistäisi pitkäikäisyyttä? Tästä on jo jonkin verran lupaavia viitteitä myös ihmisten osalta.

Pätkäpaaston vaikutukset uneen

Unella on suuri merkitys terveydelle ja ravinnolla, sekä unella on kiistaton yhteys. Uni vaikuttaa elämäämme paljon. Jos on niin, että lähdetään pätkäpaastoon tavalla, joka voi olla itselleen vaativa ja sellainen, että se ei sovellu esimerkiksi oman aktiivisuuden tai treenien kanssa yhteen syömisen ollessa liian vähäistä, pätkäpaasto voi vaikuttaa uneen negatiivisesti.

Siksi onkin tärkeää miettiä mikä malli sopisi itselle. Myös unet voivat parantua hallitun, itselle sopivan syömisen avulla. Aikataulusyistä ja stressisyistä ihminen on voinut syödä paljon ja esimerkiksi liian myöhään, johon pätkäpaasto voi olla apuna. Pätkäpaaston myötä olo voi tuntua kevyemmältä ja unet paremmilta, kun lähdetään toteuttamaan pätkäpaastoa itseään kuunnellen.

Painonhallinta ja pätkäpaasto

Pätkäpaasto voi olla tehokas keino painonpudotukseen. Jos on tilanne, jossa ihminen toivoo painonpudotusta, pätkäpaasto voi olla hyvin toteutettuna sellainen keino. Silti pitää mielessä, että silloinkin pitkäaikaiset muutokset ovat tärkeitä ja, että pätkäpaasto toteutetaan omia voimavaroja säästäen.

Pätkäpaaston keskeinen idea painonhallinnassa on se, että rajoitetaan syömisaikoja, jolloin saadaan tiettyä kalorivajetta. Ne jotka kokevat onnistumista pätkäpaastossa on tapahtunut painonpudotuksessa vaadittu kalorien väheneminen, mutta se on seurausta sellaisesta tavasta, joka on tuntunut hyvältä. Ihmisellä on sellainen olo, että tämä tuntuu hyvältä ja sopii omaan arkeen.

Monelle pätkäpaasto on myös arkea helpottava: ei tarvitse miettiä jatkuvasti mitä voi syödä ja milloin. Pätkäpaasto usein helpottaa myös ruokien suunnittelua, erityisesti ajan suhteen. Ihmisellä on tällöin vähemmän päätöksiä tehtävänään, joka voi tuntua helpottavalta.

Hormonaaliset muutokset

Pätkäpaastolla voi tutkimusten perusteella olla positiivista vaikutusta hormonaalisiin muutoksiin. On tutkimusviitteitä siitä, että hormonaaliset muutokset voivat edistää rasvanpolttoa ja lihasmassan säilymistä. Aineenvaihdunnan näkökulmasta aineenvaihdunnan tehostuminen ei ole kaikkein keskeisin asia painonpudotuksessa, mutta se voi tuoda oman lisänsä. On tutkittu, että pätkäpaasto voi lisätä aineenvaihduntaa, jolla voi olla merkitystä painonhallinnassa. Yksilölliset erot ovat kuitenkin isoja.

Pätkäpaasto voi tuoda pysyviä muutoksia painonhallintaan. Painonpudotuksen suhteen nälänhallinta on tärkeässä osassa. Pätkäpaasto voi auttaa vähentämään näläntunnetta, jolloin se on helpottamassa painonhallintaa.